Měření hladiny – vrtané studny

Problematika vrtaných studní
- chraňte svou vodu

Vrtané studny jsou v současné době nejrozšířenějším nezávislým zdrojem vody pro zemědělství, zásobování obcí, bytových a rodinných domů.
Velkou výhodou vrtaných studní je jímání vody podzemní, která není tak často kontaminovaná zemědělskou činností člověka a vodní horizonty mají větší zásobu vody. Závislost podzemní vody na dotování srážkami je menší než u studní kopaných, které jímají spíše vodu povrchovou.

Vrtané studny mají oproti studnám kopaným výrazně menší vnitřní průměr. Zpravidla 100 - 145 mm. Disponují tedy menší zásobou vody.
Při čerpání vody dochází k výrazným poklesům hladiny. Vrtanou studnu nelze opravit, upravit, nebo prohloubit! Je velmi zásadní si tento zdroj vody chránit tím, že se ho naučíte znát.

Stáhněte si aktuální produtový list (PDF)

ZDE: Hladinoměr pro vrtané studny - leták WF 400

Měření hladiny ve vrtaných studních

Měření hladiny a pohyb hladiny ve vrtaných studních komplikuje malý vnitřní profil těchto zdrojů vody. Tento malý profil je dále omezen výtlačným potrubím (d25, d32), napájecím kabelem čerpadla, bezpečnostním lankem případně kabelem bezpečnostního čidla.
Hladinoměr WF400 má potrubní sondu malého průměru, kterou lze bez problémů zapustit až nad dno studny.
WF400 slouží k přesnému měření hladiny vody ve vrtaných studních malého průměru. Jde o čistě mechanické zařízení nevyžadující údržbu, napájení, nebo výměnu baterií. Hlavní komponenty jsou z ušlechtilých kovů mosazi a nerezavějící oceli.
Konstrukce a provedení je velmi robustní, nepodléhající stárnutí. Proto jako výrobce standardně nabízíme prodlouženou záruku 5 let s garantovaným servisem na 10 let.
Samotná instalace je časově a technicky nenáročná.
Hladinoměr WF400 funguje na fyzikálním principu tlaku vzduchu, který se s rostoucí hloubkou ponoření do vody zvyšuje. Tento tlak je přenášen na tlakový ukazatel kalibrovaný na stupnici v metrech.

 

Je vaše vrtaná studna v dobré kondici?

Vlastníci vrtaných studní nemají často přehled nad tím, jak vydatná je jejich studna v průběhu využívání.
Získají možná prvotní a jedinou informaci od firmy, která vrt realizuje a provede čerpací zkoušku. Ta mnohdy nekoresponduje se skutečným stavem. Po určitém čase geologického klidu po vrtání se voda vrací na své původní horizonty.
Studna se také v čase zanáší rozvolněným pískem, jílem a usazeninami. Snižuje se její vydatnost.
Proto je nutné hladinu vody sledovat v průběhu let a zaznamenávat si výšku hladiny a schopnost podzemní vody studnu dotovat po silnějším odběru.
Je dobré vědět jestli hladina ve studni v průběhu sezóny kolísá. Jaký odběr vychýlí hladinu vody ve studni. Jak rychle se voda ve studni vrátí do původního stavu.
Hladinoměr WF400 měří hladinu nepřetržitě v každý moment a nepotřebuje údržbu.

 

Elektronické tlakové čidlo v čem bývá problém

Většinou jste se již potkali se ztrátou elektronického tlakového čidla. (vodárna, ponorné čerpadlo, automatická vodárna) Tyto komponenty fungují dlouhodobě dobře pouze v opradu čisté vodě. Pokud jsou ve vodě minerály, železo, bakterie, všechny tyto zapříčiní špatné fungování čidla v čase, nebo jeho totální selhání. Nemáme s tímto dorou prakticou zkušenost. Naše výrobky nemají ve vodě ponořené žádné elektronické zařízení.

 

Kde můžu hladinoměr umístit?

Samořejmě tak, aby byl na očích 🙂
Variant umítění je mnoho. Příkladem uvádíme vyzkoušená provedení.

Hladinoměr na jímkce technologie studny

Hladinoměr na víku studny

Hladinoměr na zhlaví studny

Hladinoměr s dlouhým vedením